2%

Naša škola podporuje rozvoj slovenských športovcov. Vy ich však môžete podporiť tiež. Ako? Napríklad tým, že darujete 2% z vašich daní, ktoré pomôžu rozvíjať nielen našu školu, ale aj našich športovcov. 

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Výška 2% zaplatenej dane musí byť minimálne 3 € pre fyzickú a 8 € pre právnickú osobu. Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Darovanie 2% bude možné po 15.1.2018 po tom, čo notárska komora SR vydá zoznam príjemcov 2% pre rok 2018

 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Našej organizácii však môžte darovať viac než 2% z dane:

Adresa: Marie Curie-Sklodowskej 1, 85104 Bratislava

IČO: 42182760

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 4013425946 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)