The Kumpo, JA Firma

The Kumpo, Ja Slovensko  firma založená v rámci programu Junior Achievment Slovensko pri Súkromnej strednej športovej škole, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava. Cieľom tejto firmy je rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, ich personálne a pracovné kompetencie. Žiaci tiež preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po jej likvidáciu.

Naša firma sa bude špecializovať na dve oblasti:

  • prvá sa bude venovať prevádzke bufetu v priestoroch školy, ktorý je určený pre žiakov a zamestnancov školy. Nie je nič lepšie ako spokojní žiaci a nám na spokojných žiakoch záleží;

  • druhá sa bude venovať výrobe búnd upravených podľa požiadaviek zákazníkov. Tieto bundy nie sú len obyčajným kúskom odevu, ale vďaka svojim reflexným prvkom zakombinovaným do meniteľných nášiviek sa stáva aj ochranným kúskom šatníka každého človeka. Človek tak môže cez deň pokojne ísť do mesta v čiernej bunde a večer sa vracia už v bunde s reflexným prvkom.

 

Junior Achievment Slovensko

Junior Achievment Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov realizuje na základných a stredných školách praktické vzdelávacie programy. Žiakom poskytuje nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Ich programy ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Pracuje aj s učiteľmi, ktorých pravidelne školia vo využívaní rôznych moderných metód vzdelávania. Poskytuje im didaktické pomôcky, učebné texty a metodické príručky. Viac najdete na stránke: www.jaslovensko.sk .

Facebook

Facebook

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00).