Školská jedáleň

 

 • Všetkým prihláseným záujemcom bude od 10.09.2018 poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. Jedlo zabezpečuje reštaurácia Mari Kiri. 

 • Cena za jeden obed je 2,90 Eur x školské dni ( platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci ).
  Napr: 2,90x22- výsledok je predpis na mesiac ( suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci).

 • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby.

 • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca August (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade). 

 • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 04.09.2018 ( prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne).

 • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur).

 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné prostredníctvom nasledujúceho linku: 


  https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

  Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny.   Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00).

 • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

 

 Pokyny k platbe - školská strava: 

IBAN: SK52 1100 0000 0029 4404 5598

VS: 1111 (ID žiaka), ŠŠ: 012018(obdobie a rok)

Pozn.: školská strava Kováč (meno žiaka)

 

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.

 

 

Viac o reštaurácii Marikiri môžete nájsť TU .

 

Druhé kolo prijímačiek bude 22. júna

Druhé kolo prijímačiek bude 22. júna

Potenciálnym záujemcom o štúdium oznamujeme, že 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 22.6. 2020  o 9:00.

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Facebook

Facebook