Poplatky

 

 Štúdium

Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti
podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

Školné na jeden školský rok od  01.09.20018 je:

  • 1. – 4. ročník : 1200 EUR ročne

Splatnosť: Mesačne alebo jednorazovou úhradou

Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovania vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.
Predpis školeného aj jeho úhradu môže rodič sledovať na stránke Edu Page.

VS: ID žiaka

ŠS: obdobie a rok

Pozn: školné a meno dieťaťa

Číslo účtu: SK951100 000000 2942456449

 

Registračný poplatok

Nenávratný registračný poplatok (RP) vo výške 150 € sa rodičia na základe Zmluvy zaväzujú uhradiť pri podpise
Zmluvy v hotovosti v škole.
Pri nástupe na štúdium po 10.09. je registračný  poplatok 300 EUR. Registračný
poplatok sa platí iba raz za celé štúdium a to pri nástupe na štúdium.

Počas ďalšieho štúdia sa RP už neplatí.

 

Strava
Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie.

 

VS: ID dieťaťa

ŠS: obdobie a rok

Pozn: stravné a meno dieťaťa 

Číslo účtu:SK521100 000000 2944045598

Bližšie informácie doplníme neskôr.

 

Učebné pomôcky:

Počas školského roka sa zakupujú učebnica a pracovný zošit na výučbu cudzie jazyka ANJ/NJ

v hodnote závislej od predmetu. Bližšie informácie budú spostredkované učiteľom vyučujúcim daný predmet.

 

 

 

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Facebook

Facebook

História vo filme

História vo filme

05. jún 2018, kv

História sa mnohým môže zdať nudná, opak je však pravdou. A o tom sa nás pokúsil presvedčiť aj študent doktorandského štúdia Mgr. Róbert Odler so svojou Výučbou dejín formou filmu. Ďakujeme mu!

Alexandra Patáková

Alexandra Patáková

Golfistka

Talentovaná golfistka, majsterka Slovenska dievčat do 16 rokov 2012, reprezentantka Slovenska (2017).