január 2019

Month

Komisionálne preskúšanie neklasifikovaných žiakov a žiakov s individuálnym študijným plánom sa uskutoční v dňoch 26.3., 27.3. a 28.3.2019 s časom začatia o 15.00.
Read More
Dňa 1.1.2019 sa naša škola pretransformovala na Súkromnú strednú športovú školu. Zároveň s tým sa zmenila ponuka študijných odborov. Nové študijné odbory sú: Športový manažment - 7471M Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy v položke Stredná škola > Prijímacie kritériá.
Read More