Zmena názvu školy a nové študijné odbory

Dňa 1.1.2019 sa naša škola pretransformovala na Súkromnú strednú športovú školu. Zároveň s tým sa zmenila ponuka študijných odborov. Nové študijné odbory sú:

  • Športový manažment – 7471M

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy v položke Stredná škola > Prijímacie kritériá.