Výsledky prvého kola prijímacích skúšok do 1. ročníka SŠ

Výsledky prvého kola prijímacích skúšok do 1. ročníka SŠ pre rok 2019 sú k dispozícii tu.