Základná škola nebude otvorená

Pre nedostatočný počet žiakov v jednotlivých triedach Vám oznamujeme, že v školskomroku 2019/2020 žiaľ nebudeme môcť otvoriť základnú školu. Ďakujeme Vám za prejavený záujem. Informácia o pokračujúcom nábore k otvoreniu základnej školy pre školský rok 2020/2021 bude zverejnená na webovej stránke Súkromnej strednej športovej školy.