august 2019

Month

Prvý školský deň - 02.09.2019 9:00 úvodné slovo riaditeľky školy 9:30 - 10:00 informačno-organizačné stretnutie s rodičmi prvákov a nových žiakov Druhý školský deň - 03.09.2019 9:00 príchod do školy 9:05 - 12:00 triednické hodiny
Read More
Žiakom, ktorí nemajú uzatvorený druhý polrok šk.r. 2018/19, pripomíname, že komisionálne skúšky sa konajú od 22.8.2019 do 28.8.2019 podľa priloženého harmonogramu. Harmonogram obsahuje aj povolené výnimky na základe žiadostí žiakov.
Read More