marec 2020

Month

Oznamujeme Vám, že kvôli uzavretiu škôl sa pôvodný termín prijímacích skúšok do 1. ročníka ruší a tieto sa uskutočnia v horizonte dvoch týždňov odo dňa, kedy sa školy znova otvoria. Presný dátum oznámime akonáhle bude známy termín znovuotvorenia škôl.
Read More
Informujeme Vás, že Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom všetky informácie a pomáha študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení počas prerušenia vyučovania.
Read More
Od 30.3.2020.až do odvolania naďalej pretrváva stav zavretých škôl. Všetky termíny sú odložené na neurčito.
Read More
Milé žiačky, vážení žiaci, srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, v tejto pre všetkých nás nezvyčajnej a nepredvídateľnej situácii, sa k Vám prihovoriť. Vedenie našej školy, ako aj ja osobne, si plne uvedomujeme vážnosť situácie.
Read More
v prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovaním sa na edupage školy, kontaktujte svojich triednych učiteľov.
Read More
Prijímacie skúšky do prvého ročníka sa budú konať v dňoch 28.4. a 30.4.2020.
Read More
Informácia pre maturantov: NUCEM potvrdil, že písomné maturitné skúšky sú zatiaľ naplánované v pôvodnom termíne - 17.-19.3.2020. O prípadnej zmene termínu sa bude rozhodovať v piatok 13.3. Materiál s pokynmi na vypisovanie odpoveďových hárkov vám zašlú trieni učitelia a budú zverejnené aj na webe školy. Priebežne sledujte informácie na edupage a stránke školy.
Read More
OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY S ohľadom na epidemiologickú situáciu a zverejnenie informácie Bratislavského samosprávneho kraja o zatvorení škôl v jeho pôsobnosti oznamujem, že prerušujem vyučovanie na našej škole od pondelka 9.3.2020 do piatka 13.3.2020. Zároveň žiadam rodičov, žiakov a pedagogických zamestnancov, aby priebežne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na EDU-stránke školy alebo na www.sportskola.sk...
Read More
Na slávnostnom galavečeri "Gala Grassroots futbalu" Slovenského futbalového zväzu si v nedeľu 2.3.2020 v Senci prevzali ocenenia za rok 2019 laureáti 22 individuálnych kategórií. Medzi ocenenými bol aj náš študent Martin Mišovič, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča v kategórii U15. Martinovi srdečne gratulujeme!
Read More