Prerušené vyučovanie od 9.3. do 13.3.2020 kvôli koronavírusu

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY         S ohľadom na epidemiologickú situáciu a zverejnenie informácie Bratislavského samosprávneho kraja o zatvorení škôl v jeho pôsobnosti oznamujem, že prerušujem vyučovanie na našej škole od pondelka 9.3.2020 do piatka 13.3.2020. Zároveň žiadam rodičov, žiakov a pedagogických zamestnancov, aby priebežne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na EDU-stránke školy alebo na www.sportskola.sk a venovali pozornosť zasielaným informáciám. Mgr. Silvia Jakabová
riaditeľka školy