Informácia ohľadom termínu písomných maturít

Informácia pre maturantov: NUCEM potvrdil, že písomné maturitné skúšky sú zatiaľ naplánované v pôvodnom termíne – 17.-19.3.2020. O prípadnej zmene termínu sa bude rozhodovať v piatok 13.3. Materiál s pokynmi na vypisovanie odpoveďových hárkov vám zašlú trieni učitelia a budú zverejnené aj na webe školy. Priebežne sledujte informácie na edupage a stránke školy.