Prijímacie skúšky do prvého ročníka: 28.4. a 30.4.2020

Prijímacie skúšky do prvého ročníka sa budú konať v dňoch 28.4. a 30.4.2020.