Pokyny pre žiakov k vyučovaniu v režime online s využitím aplikácie ZOOM

Od 30.3.2020.až do odvolania naďalej pretrváva stav zavretých škôl. Všetky termíny sú odložené na neurčito.

Vyučovanie na našej škole bude prebiehať od pondelka 30.3.2020 v online režime podľa rozvrhu pre online vyučovanie s použitím aplikácie Zoom, ktorú si každý žiak musí stiahnuť a nainštalovať na svojom počítači príp. mobilnom zariadení.

Verzia potrebná pre počítač (Zoom Client for Meetings) sa dá stiahnuť na https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Pre mobilné zariadenia Android alebo iOS, názov mobilnej apky je “ZOOM Cloud Meetings” (mobilná verzia na rozdiel od tej pre počítač by mala mať možnosť užívateľského rozhrania v slovenskom jazyku).

Žiak sa pripojí na prebiehajúcu hodinu nasledovným spôsobom:

  1. Spustí nainštalovanú aplikácu Zoom
  2. V dialógovom okne aplikácie klikne na “Join”
  3. Do políčka s “Meeting ID” vpíše resp. skopíruje identifikačné číslo vyučujúceho pre daný predmet (viď nižšie: ID učiteľa). Do políčka pod tým (Your name) uvedie svoje meno. Potvrdí kliknutím na “Join”.

(Poznámka: pre pripojenie sa na hodinu nie je potrebné mať zriadené konto na Zoom-e, stačí stiahnutá aplikácia.)

Vo štvrtok 26.3 a v piatok 27.3. bude skúšobné vyučovanie s aplikáciou Zoom podľa nasledovného rozvrhu: 

I.ŠA – 1.hod TAD – ID učiteľa – 774-506-5263, 2.hod DEJ – ID učiteľa – 835-715-3255
II.AB – 1 hod. TAD – ID učiteľa 835-715-3255, 2.hod NEJ – ID učiteľa – 980-543-8015
III.A – 1.hod – THP – ID učiteľa – 880-869-4209, 2.hod – ACH – ID učiteľa – 960-606-6422
III.B – 1.hod – KZA – ID učiteľa – 810-874-0919, 2.hod. – EKO – ID učiteľa – 880-707-6050
IV.A – 1. hod -ANJ – ID učiteľa – 465-067-2850, 2.hod. – SJL – ID učiteľa – 873-904-1957
IV.B – 1.hod – SJL – ID učiteľa – 873-904-1957, 2.hod. – ANJ – ID učiteľa – 465-067-2850

Od pondelka 30.3.2020 bude vyučovanie od 9:00 do 11:30. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní budú mať absenciu a školský rok budú musieť ukončovať komisionálnymi skúškami (dva predmety), prípadne budú opakovať ročník.