apríl 2020

Month

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:
Read More
Prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch termínoch, v dňoch 24.4.2020 (piatok) a 27.4.2020 (pondelok). Registrácia uchádzačov bude prebiehať pri hlavnom vchode do budovy školy v čase od 8:00 do 9:00. Prosíme, aby dieťa sprevádzal iba jeden rodič, zdržiaval sa na parkovisku a nevstupoval do areálu školy. Každý uchádzač si prinesie preukaz totožnosti a registruje sa...
Read More
Od 9. do 14. apríla 2020 budú Veľkonočné prázdniny, počas ktorých nebude prebiehať vyučovanie. Vyučovanie začne znovu v stredu 15. apríla.
Read More