30.03.2021 – Deň otvorených dverí

Rozvrh Virtuálneho dňa otvorených dverí pre prístup na hodiny v našich triedach…

poradiehodinatriedapredmetlink pre prístup
I.hod8:30 – 9:10II.ŠAZSPhttps://us04web.zoom.us/j/7745065263?pwd=VGVMMDhyMGw0cVh0WHY3eUVVZEpBUT09
II.hod9:15 – 9:55IV.AHAThttps://us04web.zoom.us/j/9606066422?pwd=R2JvS1FDcnVsVFFTMHllaTE4RGNqZz09
III.hod10:05 – 10:45I.ŠASJLhttps://us04web.zoom.us/j/8739041957?pwd=aW01UUxuYTFOTlRWYjhIZVdwWGg4UT09
IV.hod11:00 – 11:40IV.AANJhttps://us04web.zoom.us/j/8568393246?pwd=QTJpekJQK1cveFowUEx6VkpmLzdrZz09
V.hod11:50 – 12:30I.ŠATADhttps://us04web.zoom.us/j/8357153255?pwd=UXNmaSszODVsSnRDTFZxZC90Zm9MQT09

Vstup na vyučovanie – otvorené hodiny (prosíme ponechať vypnutý mikrofón pri vstupe kvôli rušeniu hodiny). Passcode pre vstup do virtuálnych miestností je pre všetky hodiny 123456.

Termíny stretnutí s vedením školy, kde dostanete odpovede na vaše otázky k prijímacím pohovorom….ale aj k iným problematikám, ktoré vás zaujímajú.

09:00 – 09:40Ing. L. Kunst Krížová, PhD. – p. zástupkyňa riaditeľkyhttps://us04web.zoom.us/j/8808694209?pwd=a01pMHpiZFlwdU5HSDVXZmJTbXJzUT09
10:00 – 10:40M. Duffeková – p. tajomníčka školyhttps://us04web.zoom.us/j/8808694209?pwd=a01pMHpiZFlwdU5HSDVXZmJTbXJzUT09
11:00 – 11:40PaedDr. S. Jakabová – p. riaditeľka školyhttps://us04web.zoom.us/j/3955854423?pwd=N2lYWDR3M0QrVUpDVk5XaStZUFdNQT09
12:00 – 12:40Ing. J. Kleinová – p. zástupkyňa riaditeľkyhttps://us04web.zoom.us/j/5142182422?pwd=VkFESno0SjFlNllDVEhneFhQeFlCZz09
13:00 – 13:40M. Duffeková – p. tajomníčka školyhttps://us04web.zoom.us/j/8808694209?pwd=a01pMHpiZFlwdU5HSDVXZmJTbXJzUT09

Leave a Reply