Prijímacie konanie do prvého ročníka 2021/22

17.05.2021

Náhradný termín prijímacích skúšok sa koná dňa 21.05.2021 – administrácia bude prebiehať od 8:30 do 9:00 hod. (administrácia bude pri hlavnom vchode do budovy školy).

Zápis prijatých žiakov bude 24.05.2021

14.05.2021

Žiaci, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok (1. a 2. májový termín):

– pri neprijatí žiaka na strednú školu, za podmienky, že žiak skúšky spravil, možno podať odvolanie v termíne a na adresu, ktoré sú uvedené v rozhodnutí.

– zároveň možno podať novú prihlášku na inú strednú školu.

Do 6.6.2021  riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest. Voľné miesta budú zverejnené na stránke www.svs.edu.sk/miesta

22.6.2021 sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok.

13.05.2021

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka z 05.05. – 06.05.2021 a 12.05. – 13.05.2021:

Prosíme rodičov prijatých žiakov, aby sa dňa 17.05.2021 v čase od 8:00 do 15:00 hod. dostavili na zápis. Prineste si so sebou zápisný lístok a 150€ zápisné. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, zápis je možné uskutočniť aj v iný termín, po dohode na č.t.0940 431 031.

27. apríla 2021

Dobrý deň,

všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole bol odoslaný e-mail s pozvánkou na prijímaciu skúšku, v nasledovnom znení:

“Pozývame Vás na prijímaciu skúšku na našu školu, ktorá sa uskutoční v dňoch: 5.5. a 6.5. 2021 – od 9:00 – administrácia bude prebiehať od 8:30 do 9:00 hod. (administrácia bude pri hlavnom vchode do budovy školy).

Podrobnejšie informácie o konaní prijímacích skúšok:

– prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí a prebieha v exteriéri

1. overenie schopností a zručností – talentová časť:
– priniesť so sebou – občiansky preukaz, športové oblečenie, športovú obuv, pero

2. všeobecná časť:
– prijímaciu skúšku žiaci konajú formou testu všeobecného prehľadu v rozsahu učebnej látky základnej školy (test bude mať spolu tridsať otázok).
– do výsledkov prijímacieho konania budú započítané výsledky zo základnej školy (8. a 9. ročník predmety SJL, MAT a ANJ) a športové úspechy
– počas priebehu prijímacieho konania budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia s ohľadom COVID-19

S pozdravom
vedenie školy”

Obe časti prijímacej skúšky prebehnú v jednom dni.

V prípade ďaľších otázok nás prosím kontaktujte na číslach:

0940 431 031 – sekretariát školy
0905 630 172 – Martina Duffeková – tajomníčka školy

Leave a Reply