Prijímacie konanie do prvého ročníka 2021/22

Dobrý deň,

všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole bol odoslaný e-mail s pozvánkou na prijímaciu skúšku, v nasledovnom znení:

“Pozývame Vás na prijímaciu skúšku na našu školu, ktorá sa uskutoční v dňoch: 5.5. a 6.5. 2021 – od 9:00 – administrácia bude prebiehať od 8:30 do 9:00 hod. (administrácia bude pri hlavnom vchode do budovy školy).

Podrobnejšie informácie o konaní prijímacích skúšok:

– prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí a prebieha v exteriéri

1. overenie schopností a zručností – talentová časť:
– priniesť so sebou – občiansky preukaz, športové oblečenie, športovú obuv, pero

2. všeobecná časť:
– prijímaciu skúšku žiaci konajú formou testu všeobecného prehľadu v rozsahu učebnej látky základnej školy (test bude mať spolu tridsať otázok).
– do výsledkov prijímacieho konania budú započítané výsledky zo základnej školy (8. a 9. ročník predmety SJL, MAT a ANJ) a športové úspechy
– počas priebehu prijímacieho konania budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia s ohľadom COVID-19

S pozdravom
vedenie školy”

Obe časti prijímacej skúšky prebehnú v jednom dni.

V prípade ďaľších otázok nás prosím kontaktujte na číslach:

0940 431 031 – sekretariát školy
0905 630 172 – Martina Duffeková – tajomníčka školy

Leave a Reply