Potvrdenie o bezpríznakovosti

Milí rodičia, žiaci,

vzhľadom k tomu, že od budúceho týždňa je Bratislava podľa aktuálneho semafóru v oranžovej farbe Vás upozorňujeme, že všetci musíme k dátumu 20.9.2021 odoslať potvrdenie o bezpríznakovosti. Osvedčilo sa nám spracovanie ce aplikáciu EDUpage, teda cez žiacku knižku.

Zároveň pripomíname, aby ste neodkladne hlásili svojmu triednemu učiteľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa karantény z dôvodu blízkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na COVID-19, prípadne podozrenie, že u žiaka sa vyskytlo ochorenie, samozrejme je nutné okamžite informovať školu v prípade, že žiak je pozitívne testovaný.

Želáme všetkým pevné zdravie, aby sa nám darilo vyučovať prezenčne, pokiaľ možno bez prerušnia.

Pekný deň, vedenie školy.

Leave a Reply