október 2021

Month

Súkromná stredná športová škola rozširuje svoje výchovno-vzdelávacie aktivity o primárny stupeň vzdelávania a otvára Súkromnú základnú školu. Do vzdelávacieho programu je zahrnuté aj inovatívne rozšírené vzdelávanie anglického jazyka v spolupráci s medzinárodnou jazykovou školou International House Bratislava, ktorá je akreditovaným skúškovým centrom na Cambridgeské skúšky. Učebný plán bude postavený na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press. Pridanou...
Read More