Zamestnanci

PaedDr. Silvia Jakabová

Riaditeľka školy
silvia.jakabova@sportskola.sk
0917 377 377

Martina Duffeková

Tajomníčka školy
taj.skolysport@gmail.com
0940 431 031

Ing. Jarmila Kleinová Brnková

Zástupkyňa školy
jarmilakleinova@gmail.com
0918 148 967

Ing. Lívia Kunst Krížová, PhD.

Zástupkyňa školy
livia.krizova@gmail.com
0911 866 033

Mgr. Slavomír Abrahamovský

Učiteľ
sabrahamovsky@yahoo.com

Mgr. Tatiana Kutis

Učiteľka
tatianabollova@gmail.com

Ing. Viera Brillová

Učiteľka
sportskola.brillova@azet.sk

PharmDr. Peter Kovács

Učiteľ
kovacs.ucitel@gmail.com

Mgr. Michal Polčic

Učiteľ
michal.polcic@gmail.com

PhDr. Klára Kironská

Učiteľka
kironskak@gmail.com

Mgr. Jozef Laincz, PhD.

Učiteľ
jolaincz@yandex.com

Ing. Marek Trajter

Učiteľ
info@sportskola.sk

Mgr. Lucia Sámelová

Učiteľka
lucia.samelova@outlook.com

Mgr. Rudolf Kopčok

Učiteľ
rudolfkopcok@gmail.com

PaedDr. Ivan Minčič

Učiteľ
ivo.mincic@gmail.com

Ing. Romana Majlingová

Učiteľka
majlingovaromana@gmail.com