Dôležité oznamy

   • Systém platieb

   • 30.01.2018 19:46
   • skvalitnenie systému kontroly
   • Vážení rodičia, 

     

    Vzhľadom na sfunkčnenie školského systému Edupage vedenie školy prosí všetkých rodičov, aby si priebežne kontrolovali úhrady školného a stravného za svoje deti, 

     

    Do systému Edupage sú priebežne nahrávané platobné predpisy (výška sumy na úhradu) za každý príslušný kalendárny mesiac v školskom roku 2017/2018, za každého žiaka našej školy. Po uhradení školného a obedov  systém automaticky aktualizuje stav Vášho konta (preplatky a nedoplatky). 

     

    Pri uhrádzaní inej výšky platieb za jednotlivé mesiace ako boli uvedené vo vygenerovanom predpise, alebo v prípade úhrad na nesprávny účet (účet určený na úhradu školného, obedov) nastávajú v systéme platieb nezrovnalosti, preto Vás žiadame o úhrady v správnej sume a na správny účet. 
     

    účet na úhradu školného   SK9511000000002942456449

     

    účet na úhradu obedov      SK5211000000002944045598

   • Naspäť na zoznam článkov
 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie