COVID – 19

Vážení rodičia,

zasielame Vám preventívne opatrenia v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné informácie.

V súlade s aktuálnymi opatreniami sú žiaci ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci povinní nosiť rúška až do odvolania vo všetkých priestoroch školy. Rodičia a aj cudzie osoby majú  vstup do priestorov školy  zakázaný.  Vo výnimočnom prípade môžu po telefonickom rozhovore prísť s podpísaným a vyplneným tlačivom vyhlásenie o bezinfekčnosti návštevníka školy.

V prípade podozrenia a príznakov ochorenia na COVID – 19 sú žiaci povinní  ostať  v domácej izolácii minimálne 5 dní a kontaktovať svojho lekára. Následne sa riadia pokynmi lekára a RUVZ. V prípade potvrdenia na COVID – 19,  sú povinní okamžite informovať o tejto skutočnosti školu.

Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako tri dni, jmôže vstúpiť do priestorov školy len s vypísasným a podpísaným potvrdením o bezinfekčnosti.

Potrebné tlačivá sa nachádza na stránke školy.

Ďakujem za spoluprácu

S pozdravom

Mgr. Silvia Jakabová
riaditeľka školy

Venujte pozornosť nasledujúcím tlačivám. Pre zobrazenie jednoducho kliknite.

Semafor pre stredné školy

Manuál pre stredné školy 

Tlačivá 

Tlačivá – návštevník školy