Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022

2. septembra 2021 - 30. júna 2022
Nahrávam Udalosti

Školský rok 2021/2022 sa začína 2.9.2021 slávnostným otvorením školského roka.

Organizácia vyučovania 2.9.2021

9:00 – 9:30 hod – otvorenie šk.r. v triedach, príhovor riaditeľky školy

9:30 – 10:00 hod. – úvodné informácie od triednych učiteľov

10:00 hod. – fotenie tried pri príležitosti 10. výročia školy – jednotlivé triedy sa  fotia samostatne vo vestibule školy,  (začíname 4. ročníkom)

Organizácia  vyučovania 3.9.2021

9:00 – 12:00 – triednicke hodiny, preberanie učebníc, skriniek

Od 6.9.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov, účelovými cvičeniami. Od 9.9.2021 bude vyučovanie prebiehať riadne podľa aktuálneho platného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy.

Všeobecné inštrukcie pred nástupom do školy:

  • žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR
  • pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie odovzdáva rodič nasledovným spôsobom: prostredníctvom Edupage, v sekcii Vyhlásenia – pri nástupe 2.9.2021 je nutné vo vyhlásení udávať dátum 2.9.2021 a nie iný.
  • podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania (vrátane školského semaforu počas pandémie COVID-19 a informácie o obedoch) nájdete v prílohe tejto správy

Organizacia_vyucovania_2021_2022

Podrobnosti

Začiatok:
2. septembra 2021
Koniec:
30 júna

Leave a Reply

Join Special Event
Engineering Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more