Events

Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022

Školský rok 2021/2022 sa začína 2.9.2021 slávnostným otvorením školského roka. Organizácia vyučovania 2.9.2021 9:00 - 9:30 hod - otvorenie šk.r. v triedach, príhovor riaditeľky školy 9:30 - 10:00 hod. - úvodné informácie od triednych učiteľov 10:00 hod. - fotenie tried pri príležitosti 10. výročia školy - jednotlivé triedy sa  fotia samostatne vo vestibule školy,  (začíname […]