Zriaďovateľ

Zriaďovateľom školy je SportSkola s.r.o. .