Komisionálne skúšky

Komisionálne skúšky za prvý polrok šk.r. 2019/20 budú prebiehať od 17.4.2020 do 23.4.2020 podľa priloženého harmonogramu. Preskúšavaný žiak sa prihlási v daný deň, hodinu k príslušnému učiteľovi na jeho Zoom ID číslo.   

Rozvrh komisionálnych skúšok – apríl 2020