Prezrite si

Dôležité dátumy

Školské prázdniny

Jesenné pázdniny:           28.10. – 29.10.2021

Vianočné prázdniny:       23.12.2021 – 07.01.2022

Polročné prázdniny:        04.02.2022

Jarné prázdniny:              28.02.2022 – 04.03.2022

Veľkonočné prázdniny:   14.04.2022 – 19.04.2022

Letné prázdniny:              01.07.2022 – 31.08. 2022

Prijímacie skúšky do 1. ročníka SŠ

Prijímacie konanie bude prebiehať v dvoch fázach

I.fáza – overenie športového výkonu pre všetky športy – od 28. marca do 01. apríla 2022

II.fáza – psychotesty – prvý termín – 05.mája 2022

                                             – druhý termín – 12.mája 2022

Maturitné skúšky

Písomná forma MS 2022

  • 15.03.2022 – SJL externá časť a písomná forma internej časti MS
  • 16.03.2022 – ANJ externá časť a písomná forma internej časti MS

Praktická časť MS 2022 – obhajoba vlastného projektu

  • 20.04. – 22.04.2022 – podľa rozpisu

Ústna forma internej časti MS 2022

  • 30.05. – 03.06.2022