Prezrite si

Dôležité dátumy

Školské prázdniny

Jesenné pázdniny:           30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020

Vianočné prázdniny:       23.12.2020 – 7.1.2021

Polročné prázdniny:        1.2.2021

Jarné prázdniny:              27.2.2021 – 7.3.2021

Veľkonočné prázdniny:   1.4.2021 – 6.4.2021

Letné prázdniny:              1.7.2021 – 1.9. 2021

Prijímacie skúšky do 1. ročníka SŠ

24.3. a 26.3.2021

Maturitné skúšky

Externá časť a písomná forma MS 2021

  • 16.3.2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 17.3.2021 (streda) – anglický jazyk

Praktická časť MS 2021 – obhajoba vlastného projektu

  • 20. – 23.2021 – podľa rozpisu

Ústna forma internej časti MS 2021

  • 25.5. – 28.5.2021