Naši

Partneri

Projekt Edurance

Zámerom projektu ENDURANCE je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané. Tieto dve oblasti zväčša nie sú súčasne prítomné v odbornom vzdelávaní a príprave ako účinne prepojené oblasti so synergickými väzbami. Podnikateľské kompetencie sú veľmi potrebné vzhľadom na nedostatočné podnikateľské vzdelávanie a nedostatok špecifickej odbornej prípravy v oblasti podnikania v športovo orientovaných odboroch.

Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

⦁ Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
⦁ Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
⦁ Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
⦁ Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
⦁ Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE

Partneri Projektu Edurance

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave

Fínsko

Karelia University

Bulharsko

Bulgarian Sports Development Association

Belgicko

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires

Taliansko

IDP SAS Di Giancarlo Costantino

Španielsko

Internet Web Solutions

Chorvátsko

Sportska Zajednica Grada Poreča

Slovensko

Súkromná stredná športová škola