Škola

 

Pár slov o škole

Naša škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti športu. 

Poslaním športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky na štúdium a športovú prípravu, a to s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu. Škola má  vytvorené  vhodné podmienky na šport a štúdium na jednom mieste. V areáli školy pôsobí jedna z najväčších futbalových akadémií na Slovensku - FC Petržalka, v ktorej trénuje takmer 500 detí vo veku od 5 do 23 rokov. Škola sa vo veľkej miere orientuje na futbal, ale, samozrejme, žiakom základnej a strednej školy ponúkame možnosť štúdia v triedach s rozšírenou formou športovej prípravy a podmienky aj na rozvoj iných športov podľa individuálneho záujmu. Žiaci sa zároveň môžu uchádzať o miesto hráča vo futbalovej akadémii FC Petržalka.   

Naše top 

  • Kvalitný pedagogický tím vrátane špeciálnopedagogickej starostlivosti
  • Individuálny a ľudský prístup ku každému dieťaťu  
  • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka vo forme konverzácie s native speakerom  
  • Moderné vybavenie – počítače a moderné vyučovacie pomôcky  
  • Medzinárodná spolupráca – možnosť absolvovať časť štúdia na škole so športovým zameraním v zahraničí
  • Kvalitné stravovanie
Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Facebook

Facebook

Dominik Antala

Dominik Antala

Hokej

Momentálne brankár New Jersey Rockets NCDC USA. Majster Slovenska 2016/17.