O nás

Naša škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti športu. 

Poslaním športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky na štúdium a športovú prípravu, a to s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu.

Škola má  vytvorené  vhodné podmienky na šport a štúdium na jednom mieste. V areáli školy pôsobí jedna z najväčších futbalových akadémií na Slovensku – FC Petržalka, v ktorej trénuje takmer 500 detí vo veku od 5 do 23 rokov. Škola sa vo veľkej miere orientuje na futbal, ale, samozrejme, žiakom základnej a strednej školy ponúkame možnosť štúdia v triedach s rozšírenou formou športovej prípravy a podmienky aj na rozvoj iných športov podľa individuálneho záujmu. Žiaci sa zároveň môžu uchádzať o miesto hráča vo futbalovej akadémii FC Petržalka.   

Naše top

  1. Kvalitný pedagogický tím vrátane špeciálnopedagogickej starostlivosti
  2. Individuálny a ľudský prístup ku každému dieťaťu
  3. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka vo forme konverzácie s native speakerom  
  4. Moderné vybavenie – počítače a moderné vyučovacie pomôcky  
  5. Medzinárodná spolupráca – možnosť absolvovať časť štúdia na škole so športovým zameraním v zahraničí
  6. Kvalitné stravovanie

Ako jediný

  • Sme jediná škola s umelým ihriskom certifikovaným FIFI QUALITY PRO.
  • Ako jediná škola máme vlastný les
  • Ako jediná škola máme dve futbalové ihriská (jedno s umelou a jedno s prírodnou trávou)

Virtuálna prehliadka školy a priestorov