O nás

Športová škola je prostredím, ktoré prepája význam vzdelávania a športovej prípravy na jednom mieste.

Od septembra 2011 naša škola vzdeláva a vychováva mladé športové talenty na ich ceste za úspechom.

Poslaním športovej školy je vytvárať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky, v ktorých sú schopní plnohodnotne napĺňať svoj akademický a športový potenciál, dosahovať ciele, ktoré si stanovili a profesionálne sa rozvíjať.

Jedným z benefitov, ktoré prostredie školy ponúka, je prítomnosť jednej z najväčších futbalových akadémií na Slovensku – FC Petržalka, ktorá rozvíja viac než 500 mladých športových talentov vo veku od 5 do 23 rokov a ktorej súčasťou sa žiaci môžu stať. Aj preto je futbal jedným z hlavných pilierov v oblasti športového zamerania študentov športovej školy. Zároveň však škola neprehliada a rovnakú pozornosť venuje rozvoju športových talentov s iným zameraním. Hlavným cieľom školy je vytvárať podmienky a prostredie, v ktorom bude každý športovec schopný napĺňať svoje ambície bez ohľadu na zameranie.

Škola aktívne sleduje a reflektuje na športové záujmy, ktoré sa tešia stále väčšej popularite a aj preto zabezpečila pre svojich študentov plne funkčne vybavené priestory pre bojové športy.

 

V čom sme iní

 

1.Vzdelávanie realizuje kvalifikovaný pedagogický tím doplnený o odborníkov z praxe a tiež špeciálnopedagogickú starostlivosť

2. Individuálny prístup ku každému žiakovi s ohľadom na jeho osobnostné dispozície, športovú prípravu a vzdelávací proces

3. Nadštandardné priestory vybavené počítačovou a laboratórnou technikou

4. Medzinárodná spolupráca so vzdelávacími inštitúciami – možnosť absolvovať časť štúdia na škole so športovým zameraním v zahraničí

5. Možnosť vyváženého a nutrične kvalitného stravovania

V čom sme jedineční

  • Ako jediná škola poskytujeme možnosť trénovať na umelom ihrisku certifikovanom FIFI QUALITY PRO
  • Ako jediná škola disponujeme dvoma futbalovými ihriskami vybavenými umelou a tiež prírodnou trávou

  • Ako jediná škola poskytujeme študentom možnosť rekreácie v lese, ktorý je súčasťou školských priestorov

Virtuálna prehliadka školy a priestorov