• Základné informácie

    •  

     Kto môže ísť ku nám?

     • Každý žiak 9.ročníka základnej školy, ktorý má pozitívny vzťah ku športu a aktívne športuje vo svojom športovom klube.

      

     Termíny na podanie prihlášok

     • Do 20. marca je potrebné podať prihlášku riaditeľovi Vašej základnej školy na štúdium, nakoľko na našu školu je potrebné absolvovať aj talentovú prijímaciu skúšku

    • Termíny konania prijímacích skúšok pre šk. rok 2023/24

    • Prvá fáza – termín overenia športového nadania

     • 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov
       

     Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti:

     • 3. máj 2023 - 1. termín  (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023)
       

     • 15. máj 2023 - 2. termín (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023)


     Uvedené termíny sú orientačné. Presné termíny škola zverejní v čo najkračšom čase.

    • Kritériá pre prijatie uchádzača

    •  

     1. Úspešné ukončenie základnej školy
     2. Lekárske potvrdenie od športového lekára
     3. Úspešné absolvovanie talentových skúšok
     4. ​​Absolvovanie psychotestov
     5. Potvrdenie národného športového zväzu
     6. Doklady o členstve z tvojho klubu/družstva 


     Podrobnejšie info nájdeš na našom webe tu

    • Rozhodovanie o prijatí

    •  

     • O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky.

      

     • Na výveske resp. webe školy zverejní škola zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie