• Základné informácie

    •  

     Kto môže ísť ku nám?

     • Každý žiak 9.ročníka základnej školy, ktorý má pozitívny vzťah ku športu a aktívne športuje vo svojom športovom klube.

      

     Termíny na podanie prihlášok

     • Do 20. februára je potrebné podať prihlášku riaditeľovi Vašej základnej školy na štúdium, nakoľko na našu školu je potrebné absolvovať aj talentovú prijímaciu skúšku

    • Dôležité termíny

    •  

     • od 25. marca do 15. apríla - Talentové skúšky

      

     • 14. mája 2018 a 17. mája - 1. kolo prijímacích skúšok

      

     • 19. júna -  2. kolo prijímacích skúšok - (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole) - termín môže byť zmenený

      

     Uvedené termíny prijímacích skúšok sú len orientačné. Presné termíny sú vždy s predstihom oznámené na našom webe !

    • Kritériá pre prijatie uchádzača

    •  

     1. Úspešné ukončenie základnej školy
     2. Lekárske potvrdenie od športového lekára. 
     3. Úspešné absolvovanie talentových skúšok
     4. ​​Absolvovanie psychotestov
     5. Potvrdenie národného športového zväzu
     6. Doklady o členstve s tvojho klubu/družstva 


     Podrobnejšie info nájdeš na našom webe tu

    • Rozhodovanie o prijatí

    •  

     • O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky.

      

     • Na výveske resp. webe školy zverejní škola zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • info@sportskola.sk
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
  • Prihlásenie