Vysoká škola DTI

    • Vysoká škola DTI

    • pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch.

     DTI ponúka jedinečnú možnosť pre našich študentov (a nie len pre nich) pokračovať v štúdiu po skončení strednej školy a to priamo v našich priestoroch našej školy vytvorením detašovaného pracoviska.

     • Študijný program pre pracovisko Bratislava: Manažment
     • Študijný odbor: ekonómia a manažment
     • Forma štúdia: denná, externá
     • Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie