• Športškola ponúka štúdium v 3 štúdijných odboroch:
      

     Športový manažment (kód odboru 7471 M)

     Športové gymnázium (kód odboru 7451 J)

     Digitálne služby v športe (kód odboru 7475 M)


     V každom štúdijnom odbore absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  a osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe. 

     Viac o študijných odboroch a uplatnení

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie