• Postup ako sa stravovať v školskej jedálni

    1. Žiak sa môže kedykoľvek prihlásiť alebo odhlásiť z obeda cez aplikáciu ID KARTA - https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx - prihlásení žiaci budú mať už predobjednaný obed na celý týždeň ako MENU 1, následne si sám môže vybrať iné jedlo - výber z 5tich MENU alebo si obed odhlásiť, prípadne znova prihlásiť
      
    2. Po prihlásení žiak dostane od managera školskej jedálne svoje prihlasovacie údaje s menom a heslom do aplikácie, ktorú si môže stiahnuť do mobilu, prípadne v jedálni je monitor, kde sa prihlási pomocou čipu (dostane)
      
    3. Stravovanie bude prebiehať formou kreditu. t.z. že obedy si treba predplatiť vopred, výška kreditu je ľubovoľná /hotovosť priamo v jedálni v MariKiri
      
    4. Z kreditu sa následne bude odratávať výška účtu v daný deň /kredit môžu žiaci použiť na obed, prípadne bufet - bagety, ovocné poháre, domáce koláče, nápoje a pod.
      
    5. Množstvo: polievka = 0,33 ml, mäso = 150 g, príloha = 200g s oblohou, prípadne šalát, kompót
      
    6. Jedlá sú ponúkané aj v reštauračnom menu, teda, ak žiak obed NEbude mať objednaný, môže obedovať, ale cena obeda je rovnaká ako v reštaurácii - cca 7€
      
    7. Prehľad odstravovaných jedál Vám na požiadanie poskytne manažér jedálne
      
    8. Akékoľvek alergie, prípadne iné obmedzenia, prosím nahláste vopred

     

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie