• PaedDr. Silvia Jakabová
   PaedDr. Silvia JakabováRiaditeľka
  • Ing. Jarmila Kleinová Brnková
   Ing. Jarmila Kleinová BrnkováZástupkyňa
  • Ing., Mgr. Lívia Kunst Krížová, PhD.
   Ing., Mgr. Lívia Kunst Krížová, PhD.Zástupkyňa
   Triedna učiteľka: I.ŠA
  • Bc. Martina Duffeková
   Bc. Martina DuffekováTajomníčka
  • Mgr. Slavomír Abrahamovský
   Mgr. Slavomír AbrahamovskýUčiteľ
   Triedny učiteľ: III.ŠA
  • Ing. Viera Brillová
   Ing. Viera BrillováUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.ŠA
  • Mgr. Tatiana Kutiš
   Mgr. Tatiana KutišUčiteľka
  • Mgr. Peter Bennett
   Mgr. Peter BennettUčiteľ
  • Mgr. Jozef Laincz, PhD.
   Mgr. Jozef Laincz, PhD.
  • PaedDr. Ivan Minčič
   PaedDr. Ivan MinčičUčiteľ
   Triedny učiteľ: IV.ŠA
  • Klára Kironská, PhDr.
   Klára Kironská, PhDr.
  • Ing. Romana Majlingová
   Ing. Romana MajlingováUčiteľka
  • Mgr. Marco Obetko, PhD.
   Mgr. Marco Obetko, PhD.Učiteľ
  • PhDr. Ján Papuga, PhD.
   PhDr. Ján Papuga, PhD.Učiteľ
  • Mgr. Rudolf Kopčok
   Mgr. Rudolf Kopčok
  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • info@sportskola.sk
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
   • Prihlásenie