• PaedDr. Mgr. Silvia Jakabová
   PaedDr. Mgr. Silvia JakabováRiaditeľka-
   silvia.jakabova@sportskola.sk
   +421 917 377 377
  • Ing. Jarmila Kleinová Brnková
   Ing. Jarmila Kleinová BrnkováZástupkyňa-
   jarmila.kleinova@sportskola.sk
   +421 918 148 967
  • Ing., Mgr. Lívia Kunst Krížová, PhD.
   Ing., Mgr. Lívia Kunst Krížová, PhD.Zástupkyňa
   Triedna učiteľka: I.ŠA
   -
   livia.kunst@sportskola.sk
   +421 911 866 033
  • Bc. Martina Duffeková
   Bc. Martina DuffekováTajomníčka-
   tajomnik@sportskola.sk
   +421 940 431 031
  • Mgr. Slavomír Abrahamovský
   Mgr. Slavomír AbrahamovskýUčiteľ
   Triedny učiteľ: III.ŠA
   -
   slavomir.abrahamovsky
   @sportskola.sk
  • Ing. Viera Brillová
   Ing. Viera BrillováUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.ŠA
   -
   viera.brillova@sportskola.sk
  • Mgr. Tatiana Kutiš
   Mgr. Tatiana KutišUčiteľka-
   tatiana.kutis@sportskola.sk
  • Mgr. Peter Bennett
   Mgr. Peter BennettUčiteľ-
   peter.bennett@sportskola.sk
  • Mgr. Jozef Laincz, PhD.
   Mgr. Jozef Laincz, PhD.Učiteľ-
   jozef.laincz@sportskola.sk
  • PaedDr. Ivan Minčič
   PaedDr. Ivan MinčičUčiteľ
   Triedny učiteľ: IV.ŠA
   -
   ivan.mincic@sportskola.sk
  • Klára Kironská, PhDr.
   Klára Kironská, PhDr. -
   klara.kironska@sportskola.sk
  • Ing. Romana Majlingová
   Ing. Romana MajlingováUčiteľka-
   romana.majlingova@sportskola.sk
  • Mgr. Marco Obetko, PhD.
   Mgr. Marco Obetko, PhD.Učiteľ-
   marco.obetko@sportskola.sk
  • PhDr. Ján Papuga, PhD.
   PhDr. Ján Papuga, PhD.Učiteľ-
   jan.papuga@sportskola.sk
  • Mgr. Rudolf Kopčok
   Mgr. Rudolf KopčokUčiteľ-
   rudolf.kopcok@sportskola.sk
  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie