• SportSkola s.r.o.

   Viedenská cesta 257/1869

   851 01 Bratislava

    

   IČO: 50922718

   DIČ: 2120556636

   IČ DPH: SK2120556636

    

   Obchodný register

   Okresného súdu Bratislava I

   oddiel: Sro, vložka č. 120918/B
    

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • info@sportskola.sk
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
  • Prihlásenie