• SportSkola s.r.o.

   Viedenská cesta 257/1869

   851 01 Bratislava

    

   IČO: 50922718

   DIČ: 2120556636

   IČ DPH: SK2120556636

    

   kontakt:

   +421 940 431 031

   zriadovatel@sportskola.sk

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie