Novinky

    • ŠKOLSKÝ ROK 2018/20019 začína :-)
     • ŠKOLSKÝ ROK 2018/20019 začína :-)

      Milí rodičia,

      dovoľte mi v mene Súkromnej  športovej  strednej odbornej školy a jej zriaďovateľa poďakovať sa za Vašu dôveru. Vážime si, že môžeme vzdelávať Vaše dieťa a spolu s Vami rozvíjať jeho akademický a osobnostný potenciál.

      Verím, že ste si počas dovolenkových dní oddýchli a načerpali nové sily na nadchádzajúce obdobie nového školského roka.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2018/2019

       

      v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00 hod. v priestoroch Súkromnej športovej strednej  odbornej školy.

       

      V prílohe tohto listu (ktorý obdržíte aj v elektronickej forme) nájdete dokument „Základné informácie k začiatku školského roka 2018/2019.

       

      Potrebné tlačivá nájdete v sekcii vzory tlačív.

       

      Prajem Vám pekný zvyšok prázdnin a spolu s celým tímom sa teším na našu spoluprácu v novom školskom roku 2018/2019. 

      S pozdravom,      

      Mgr. Silvia Jakabová

      riaditeľka školy

       

      Za__kladne___informa__cie_k_zac__iatku_s__kolske__ho_roka_2018-2019.docx

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie