Novinky

     • Organizácia začiatku školského roka 2020/21

      Do školy nastupujú všetci žiaci 1. – 4. ročníka -POVINNE S RÚŠKOM NA TVÁRI

       

      Prvý školský deň - 02. 09. 20120

      POZOR !!!  - žiaci prvého a druhého ročníka prichádzajú na 9:00 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka na 9:30 

       

      9:00  - žiaci 1. ročníka sa stretnú vo vestibule školy, následne postupujú podľa pokynov učiteľov

                    - žiaci 2. ročníka sa stretávajú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Polčica

               

      9:30 -  žiaci 3. a 4. ročníka  sa stretnú na tribúne, do budovy školy vchádzajú len     v sprievode triedneho učiteľa Mgr. Beilt, Ing. Brillová

       

     • Podmienky vstupu do školy od 02.09.2020

      Oznam zákonným zástupcom

      a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       

     • Komisionálne skúšky za druhý polrok 2019/2020

      Komisionálne skúšky budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

      24.8.2020 - PONDELOK

      Majdák Pavol - PAS (8:00), ZPV (9:00), ADK (10:00)

      Horínek Martin - PAS (8:00)

      25.8.2020 - UTOROK

      Dao Oliver - ANJ (9:00), SMA (10:30)

      Chlepková Nocol -SJL (9:30)

      Lobodáš Daniel - SJL (9:30), EKO (8:30)

      Jaroš Samuel - SJL (10:30)

      Majdák Pavol - ANJ (8:00), NEJ (9:00)

      26.8.2020 - STREDA

      Lobodáš Daniel - ZSM (8:30), TAD (9:30)

      Staršicová Vanessa - TAD (9:30)

      Majdák Pavol - EKO (8:00), ZSM (9:00)

      27.8.2020 - ŠTVRTOK

      Viteková Karolína - SMA (10:30), CMR (11:30)

      Majdák Pavol - TAD (8:00), API (9:00)

      Jaroš Samuel - API (9:00), ZDR (10:00)

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie