Novinky

     • INFORMÁCIA

      Školy ostanú zatvorené až do odvolania, podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

     • Oznam riditeľky školy

      V Bratislave 17.03.2020

      Milé žiačky, vážení žiaci,

      srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, v tejto pre všetkých nás nezvyčajnej a nepredvídateľnej situácii, sa k Vám prihovoriť. Vedenie našej školy, ako aj ja osobne, si plne uvedomujeme vážnosť situácie.

      Predovšetkým nám záleží na tom, aby ste Vy aj naši pedagógovia boli zdraví, neohrození a pripravení ďalej študovať, vyučovať a spolupracovať. Preto v súlade s nariadením krízového štábu a Vlády SR, sme našu školu zatvorili (zatiaľ) do 27.3.2020, čo znamená, že v tomto čase sme prerušili vyučovanie a požiadali sme všetkých našich pedagógov, ktorí s Vami majú mať vyučovanie alebo iné aktivity v tomto období, aby s Vami konzultovali elektronicky a pripravili pre Vás zo všetkých predmetov elektronické študijné materiály tak, aby ste mohli všetky predmety plnohodnotne absolvovať a aby nebolo ohrozené Vaše štúdium. Samozrejme, vyžaduje to aj z Vašej strany zodpovedný prístup k samoštúdiu na základe poskytnutých materiálov. V prípade, že by ste od niektorých pedagógov nedostali materiály, pokyny ku štúdiu, resp. by ste nedostali odpovede na Vaše otázky, alebo by bol prístup vyučujúceho neprimeraný alebo neštandardný, prosím Vás, aby ste o tom informovali vedenie školy. Predpokladáme ale, že k takým situáciám vôbec nedôjde, záleží nám totiž na serióznej a zodpovednej spolupráci učiteľov a žiakov.

      Akékoľvek otázky a vzniknuté problémy konzultujte s triednym učiteľom.

      Sledujte internetovú stránku našej školy, ak to daná situácia bude vyžadovať, zverejnené budú ďalšie pokyny a usmernenia. Konajte a študujte zodpovedne a s rozvahou. Prajem Vám všetko dobré!

       

      S úctou

      Silvia Jakabová

      riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno

      z dôvodu konania opravných MS 2019, bude v dňoch 16.9.2019 riaditeľské voľno pre žiakov I. až IV. ročníka. V utorok 17.9.2019 žiaci IV. ročníkov majú štúdijné voľno a žiaci I. až  III. ročníka majú zraz pred školou o 9:00. V stredu je už riadne vyučovanie.

     • Skrátené vyučovanie

      Mimoriadne opatrenie:

      Vzhľadom na vysoké teploty bude od 12.6.2019 skrátené vyučovanie - do odvolania, vyučovacia hodina bude trvať 30 minút.

      Rozvrh hodín  - skrátené vyučovanie /VH 30 minút/

      Vyučovacia hodina             Trvanie                             Prestávka

      1.                                   8,30 – 9,00                         5 minút
      2.                                   9,05 – 9,35                       10 minút
      3.                                   9,45 – 10,15                     15 minút (desiatová)
      4.                                  10,30 – 11,00                    10 minút
      5.                                  11,10 – 11,40                    10 minút
      6.                                  11,50 – 12,20                      5 minút
      7.                                  12,25 – 12,55                    30 minút (obedová)

       

     • DOD

      5.12.0 od 9:00 do 13:00 bude deň otvorených dverí. Všetkých záujemcov aj priaznivcov srdečne pozývame.

    • Naši štvrtáci
     • Naši štvrtáci

      23.11.2018 budú mať naši štvrtáci stužkovú slávnosť. Prajeme im, aby táto slávnosť naplnila ich očakávania a otvorila bránu k dospelosti ... už konečne aj v ich srdciach a mysliach. Želáme im, nech je tento deň zlomom ... kedy prestanú byť nezodpovednými deťmi a stanú sa z nich zodpovední dospelí. Želáme si, aby nastúpili na rýchlik MATURITA a úspešne zvládli všetko, čo ich v tomto roku čaká. Všetkým rodičom našich štvrtákov prajeme príjemný piatkový večer a ..... DOTIAHNIME TO DO ÚSPEŠNÉHO KONCA !!!! 

     • MATURITA - 2018 - september

      Maturitná skúška september 2018

      septembrové MS sa budú konať v dňoch 19.9.2018 a 20.9.2018 - 

      ROZPIS:

      19.9.2018 

      Slovenský jazyk a literatúra:

      8:30   Czirák Jozef       

      8:50   Malá Lucia        

      9:10   Markovič Lukáš 

      9:30   Maroš Lukáš      

      Anglický jazyk:

      8:30   Markovič Lukáš  

      8:50   Maroš Lukáš         

      20.9.23018

      Praktická časť odbornej zložky MS - Obhajoba vlastného projektu:

      9:30    Maroš Lukáš

      10:00  Markovič Lukáš

      Teoretická časť odbornej zložky MS -    

      8:30   Maroš Lukáš

      9:00   Markovič Lukáš

    • ŠKOLSKÝ ROK 2018/20019 začína :-)
     • ŠKOLSKÝ ROK 2018/20019 začína :-)

      Milí rodičia,

      dovoľte mi v mene Súkromnej  športovej  strednej odbornej školy a jej zriaďovateľa poďakovať sa za Vašu dôveru. Vážime si, že môžeme vzdelávať Vaše dieťa a spolu s Vami rozvíjať jeho akademický a osobnostný potenciál.

      Verím, že ste si počas dovolenkových dní oddýchli a načerpali nové sily na nadchádzajúce obdobie nového školského roka.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2018/2019

       

      v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00 hod. v priestoroch Súkromnej športovej strednej  odbornej školy.

       

      V prílohe tohto listu (ktorý obdržíte aj v elektronickej forme) nájdete dokument „Základné informácie k začiatku školského roka 2018/2019.

       

      Potrebné tlačivá nájdete v sekcii vzory tlačív.

       

      Prajem Vám pekný zvyšok prázdnin a spolu s celým tímom sa teším na našu spoluprácu v novom školskom roku 2018/2019. 

      S pozdravom,      

      Mgr. Silvia Jakabová

      riaditeľka školy

       

      Za__kladne___informa__cie_k_zac__iatku_s__kolske__ho_roka_2018-2019.docx

     • Talentové skúšky

      Dňa 26.3.2018 budú prebiehať na našej škole talentové skúšky - registrácia žiakov bude prebiehať od 8:00 hod. Nezabudnite si doniesť pozvánku, občiansky preukaz, športové oblečenie, písacie potreby, doklady o športových úspekoch a potvrdenia zo športových klubov. Potvrdenie od športového lekára môže byť aj to, ktoré máte v súčastnosti platné v klube. Prajeme Vám Veľa šťastia. 

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • info@sportskola.sk
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
  • Prihlásenie