Novinky

    • Začiatok školského roka 2023/2024
     • Začiatok školského roka 2023/2024

       

      ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 

       

       

      Prvý školský deň pondelok 04.09.2023:

       

      • 09:00 – 09:30 - príhovor riaditeľky školy (podľa počasia na školskom dvore alebo v telocvični školy)
      • 09:30 – 11:00 - program v triede s triednym učiteľom (žiaci budú informovaní o programe pre dni  05. až 07.09.2023)

       

      Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne 08.09.2023

       

      Školský deň (bežný) : Prevádzka školy je denne od 07:20 do 16:00 hod 

       

       

                                                         

       

    • Deň Otvorených Dverí
     • Deň Otvorených Dverí

      Srdečne pozývame všetkých na DOD, ktorý sa uskutoční v areáli našej školy v utorok 28.02.2023 od 9:00 do 16:00

      Zaujímaš sa o šport alebo si aktívnym športovcom? Naša škola je pre teba ideálna!

      Spoznaj naše študijné odbory:

      • Športový manažment
      • Športové gymnázium

      Pozri si na vlastné oči, kde sa vzdeláva množstvo úspešných športovcov, spoznaj naše priestory a našich výnimočných pedagógov. 

      Nájdeš nás na Sklodowskej 1, Bratislava - mapa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Tešíme sa na Vás

       

       

    • Školský e-shop - do 25.02.2023
     • Školský e-shop - do 25.02.2023

      Dobrý deň všetkým!
      Aj tento rok máme pre Vás super správu!


      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/sportskola/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 25.2. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  


      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  


      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

        
      S pozdravom a prianím krásneho dňa 

      vedenie školy 

    • Deň Otvorených Dverí
     • Deň Otvorených Dverí

      Srdečne pozývame všetkých na DOD, ktorý sa uskutoční v areáli našej školy v stredu 23.11.2022 od 9:00 do 16:00

      Zaujímaš sa o šport alebo si aktívnym športovcom? Naša škola je pre teba ideálna!

      Spoznaj naše študijné odbory – Športový manažment Športové gymnázium

      Pozri si na vlastné oči, kde sa vzdeláva množstvo úspešných športovcov, spoznaj naše priestory a našich výnimočných pedagógov. 

      Nájdeš nás na Sklodowskej 1, Bratislava - mapa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Tešíme sa na Vás

    • Ideme na ENDURANCE DAY
     • Ideme na ENDURANCE DAY

      So študentami ŠportŠkoly sa zúčastníme jedinečného projektu ENDURANCE, ktorého zámerom je využiť väzby a spoločné prvky medzi športom a podnikaním, ktoré sú rozmanité, ale málokedy vnímané a zriedka využívané.

      Cieľom projektu ENDURANCE je oživiť podnikateľského ducha a modernizovať spôsob, akým sa podnikanie učí v odbornom vzdelávaní a príprave, a tiež:

      1. Zmapovať dynamiku športu a podnikania, spoločné črty a prepojenia pre udržateľnú kariéru žiakov v systémoch odborného vzdelávania a športu
      2. Vyvinúť špecifické tréningové materiály a nástroje projektu ENDURANCE
      3. Vytvoriť online interaktívnu OER platformu pre tréningové materiály ENDURANCE (virtuálne a zmiešané učenie)
      4. Udržať výsledky a podporiť ich zavádzanie v odbornom vzdelávaní a príprave ako aj v športových ekosystémoch
      5. Rozšíriť povedomie o podnikaní a športe aj na úrovni tvorcov politík pomocou zelenej knihy projektu ENDURANCE
    • Cambridge English na našej škole
     • Cambridge English na našej škole

      Šport Škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom inovatívne vyučovanie angličtiny s možnosťou získania celosvetovo uznávaného Cambridge certifikátu. Výučba v priestoroch školy, podporená absolvovaním medzinárodných skúšok. Typ skúšky je zvolený podľa úrovne študentov.

      Výhody

      • výučba prebieha v priestoroch školy v rámci vyučovania / alebo  poobede po kmeňovej výučbe
      • 2x45 minút týždenne – cena 270 Eur za pol roka / alebo 3x45 minút týždenne – cena 330 Eur za pol roka
      • výučbu zabezpečujú kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori 
      • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,  učebnica a cvičebnica je v cene
      • vyučuje sa v dvoch semestroch od 10.10.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023
      • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku
      • v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (napr. z dôvodu pandémie) hodiny prebiehajú formou LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach

       

    • Pozvánka na Workshop
     • Pozvánka na Workshop

      Sme veľmi radi, že vás môžeme aj touto cestou pozvať na 3.workshop, ktorý organizuje združenie Slovenské športové inovačné centrum v rámci projektu Erasmus+ a projektu: „Internet vecí ako podpora aktívneho pohybu mládeže“ spolu s našou Šport Školou ako partnerom workshopu

       

      Dátum workshopu: 29.9.2022 o 15:00

       

      Miesto konania workshopu: ŠPORT ŠKOLA | Súkromná stredná športová škola, Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 01 Petržalka

       

      Workshop pozostáva z 2 tém a je určený pre trénerov, metodikov, športových odborníkov a funkcionárov.

       

      1.téma: Diagnostika FMS a jej využitie v odstraňovaní svalových dysbalancií, oslabených a skrátených svalov pomocou aplikácie health profil.

      Prednášajúci: Mgr. Peter Boďo

       

      2.téma: Možnosti spolupráce a prepojenie trénera a fyzioterapeuta v športovej praxi a využitie digitalizácie a technológií k dosahovaniu optimálnych výsledkov.

      Prednášajúci: Mgr. Peter Obžera

       

      14:45 - 15:00              Otvorenie a registrácia účastníkov

      15:00                          Začiatok workshopu

      15:00 - 15:45              Prvá téma workshopu – Mgr. Peter Boďo

      15:45 – 16:15             Prestávka na kávu

      16:15 - 17:00              Druhá téma workshopu – Mgr. Peter Obžera

       

      Registrácia na workshop na stránke www.ssic.sk alebo na tomto linku: https://forms.gle/Nc9sABh4igib1Q1S8

       

    • Maturity 2022/23
     • Maturity 2022/23

      Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

      a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023 (piatok) z predmetov podľa Tabuľky 3.

      b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. september 2022.

      c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.

      d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.

      e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. október 2022.

      Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023

      - riadny termín

      • 14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
      • 15. 3. 2023 cudzie jazyky
      • 16. 3. 2023 matematika
      • 17. 3. 2023 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      - náhradný termín

      • 6. – 9. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
      • 3. – 5. 4. 2023 a 12. 4. 2023 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      - opravný termín

      • 6. – 9. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
      • 5. – 8. 9. 2023** slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

      *opravný/náhradný termín pre školský rok 2021/2022;
      **opravný/náhradný termín pre školský rok 2022/2023

      Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

       

       

    • Výmenný pobyt ERAZMUS Belgicko
     • Výmenný pobyt ERAZMUS Belgicko

      V mesiaci máj prebieha medzi Šport škola a partnerskou školou Antheneum Kamsa v Belgicku výmenný pobyt, kedy sme v priestoroch našej školy privítali zahraničných študentov a ukázali sme im aké možnosti štúdia ponúka naša škola, vymenili sme si zaujímavé postrehy a informácie a nezabudli sme ani na kultúru a preto sme sa so študentami vybrali do historického centra Bratislavy.

    • Opravná MATURITNÁ SKÚŠKA
     • Opravná MATURITNÁ SKÚŠKA

      Vykonanie opravnej maturitnej skúšky

      • Ak žiak strednej odbornej školy na maturitnej skúške z niektorých, najviac však dvoch predmetov (vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky) neúspešne vykonal maturitnú skúšku, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
      • Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch maturitných predmetov, alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú skúšku. (podľa § 88, ods. 7 školského zákona).
      • Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.
      • V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ, uvedené v odsekoch 7) a  § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. postupuje sa podľa nasledujúcich ustanovení:
      • Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).

      • Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona). Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka.

      • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna (podľa novely školského zákona účinnej od 15. 6. 2013), ak chce konať opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku. Žiak môže požiadať o opravnú skúšku EČ MS a PFIČ MS až po absolvovaní a vyhodnotení celej maturitnej skúšky. Žiak musí absolvovať, všetky predmety na ktoré sa prihlásil a všetky časti a formy, ktoré zvolené predmety majú. Až po vyhodnotení všetkých predmetov, ich foriem a častí ŠMK vie rozhodnúť, či žiakovi povolí opakovanie predmetu/predmetov, alebo častí a foriem predmetu/predmetov, alebo mu povolí opakovanie celej maturitnej skúšky

      • Ziadost_o_opravnu_MS.docx

    • Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022
     • Pokyny k otvoreniu šk.r. 2021/2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

       

      školský rok 2021/2022 sa začína 2.9.2021 slávnostným otvorením školského roka.

       

      Organizácia vyučovania 2.9.2021

      9:00 - 9:30 hod - otvorenie šk.r. v triedach, príhovor riaditeľky školy

      9:30 - 10:00 hod. - úvodné informácie od triednych učiteľov

      10:00 hod. - fotenie tried pri príležitosti 10. výročia školy - jednotlivé triedy sa  fotia samostatne vo vestibule školy,  (začíname 4. ročníkom)

       

      Organizácia  vyučovania 3.9.2021

      9:00 - 12:00 - triednicke hodiny, preberanie učebníc, skriniek

      Od 6.9.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov, účelovými cvičeniami. Od 9.9.2021 bude vyučovanie prebiehať riadne podľa aktuálneho platného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy.

       

      Všeobecné inštrukcie pred nástupom do školy:

      • žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR
      • pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie odovzdáva rodič nasledovným spôsobom: prostredníctvom Edupage, v sekcii Vyhlásenia - pri nástupe 2.9.2021 je nutné vo vyhlásení udávať dátum 2.9.2021 a nie iný.
      • podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania (vrátane školského semaforu počas pandémie COVID-19 a informácie o obedoch) nájdete v prílohe tejto správy

       

      Prílohy:

      1. Organizáci a vyučovania šk.r. 2021/22

            2. prihláška na obedy

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie